• Beskæring af enkelte grene
  • Sikkerhedsbeskæring
  • Kronereduktion / Fuldkronereduktion
  • Kronebunden løftes. Og eller Opstamning
  • Kroneopbyggende beskæring (Oftest på unge træer.)
  • Udtynding af krone/bladmasse
  • Soignering

Det kan være nødvendigt at beskære et træ hvis det står i menneskeskabte omgivelser.

Beskæringer er meget forskelligt alt efter hvilket resultat man ønsker og i hvilken grad man ønsker at beskære sit træ.

Er det en enkelt gren ind over hus, drivhus, carport, eller er det for at undgå, at træet skader omkringliggende bygninger. Det kan også være for at give lys til terrassen eller haven.

Men lige meget hvilken beskæringsløsning du vælger, mener vi det er vigtigt du vælger en professionel træplejer til opgaven så træet ikke bliver beskåret forkert. Hvilket kan resultere i kraftig råddannelse og efterfølgende bliver træet svagt og udgør en risiko.