Vi kan tilbyde flishugning og oprydning af gren-affald efter beskæring og eller fældning.

Med vores flishuggere kan vi udnytte træet endnu en gang. Ved at flise træets grene, komprimere vi volumen/massefylden, og flisen kan faktisk genbruges i haver som bunddække i bede.

Flishuggeren skærer grenene til bitte små stykker som bliver til det vi kender som træflis

For hver ton Træflis vi producere sparer vi et ton CO2 i DK, det er CO2 Neutralt.

”Når træ vokser, opsuges præcist lige så meget kulstof fra atmosfæren som frigives ved forbrænding. Det betyder, at energitræ der hvert år udtages fra et bestemt skovareal, over tid kan betragtes som en helt CO2 neutral energikilde1.”
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/CO2_effekt_af_biomasse_fremfor_kul.pdf